Müşterinin Sesi Çözümleri

Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarısındaki temel kriter müşteri deneyimidir. Kaliteli müşteri deneyimi sunmanın yolu mevcut müşteri deneyimini ölçümleyerek iyileştirilebilecek noktaları belirlemekten ve kaliteyi artıracak çözümler sunmaktan geçmektedir.

SESTEK Müşterinin Sesi Çözümleri kurumlara müşteri etkileşimi hakkında önemli bilgiler sunarak müşteri memnuniyetinin doğru bir biçimde değerlendirilmesine, temel performans kriterlerinin ölçülmesine, kalite yönetiminin iyileştirilmesine ve operasyonel mükemmelliğin yakalanmasına katkıda bulunmaktadır.

Müşterinin Sesi çözümleri, SESTEK’in veri madenciliği konusundaki deneyimini yansıtan, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli iyileştirilen analiz çözümlerini kapsamaktadır.

Müşterinin Sesi Çözümleri