Sestek Kalite Politikası

Sestek Kalite Yönetim Sistemi

Sestek olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, devlet kuruluşları ve partnerlerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Tüm personelimizin desteği ile süreçlerimizi bu bağlamda daha da iyileştirerek, ulusal ve uluslararası standartlara, gelişen teknolojik gelişmelere ve müşteri taleplerine uygun; kalite düzeyini sürekli yükselterek en iyi standartlarda hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

  • Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde oluşturmayı, uygulamayı, yürütmeyi, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Risk temelli düşünme ile süreçlerimizde etkin performansa ulaşmayı,
  • Çalışanlarımızın kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve kurumsal kültürün oluşmasını sağlamayı,
  • İlgili taraflara yönelik yasa, mevzuat ve anlaşma gerekliliklerinden doğan şartları yerine getirmeyi,
  • Ses, iletişim ve yapay zeka teknolojisi çözümlerimizi sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için özveri ile çalışmayı taahhüt ederiz.

Sestek Ses ve İletişim, Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Levent Arslan